PENGISIAN FAIL PANITIA

100-4/14/11
PERANCANGAN DAN LAPORAN KPI PANITIA

LAPORAN KPI 2012,

PERANCANGAN KPI 2013,

LAPORAN KPI 2013 SETIAP SUKU TAHUN (4 LAPORAN 1¶  2¶  3¶  4¶)

CARTA GANTT

PROGRAM

SASARAN KERJA

PELAN TAKTIKAL DAN PERANCANGAN STRATEGIK 2013

PERANCANGAN & PELAPORAN AKTIVITI PANITIA


100-5/53/11
MESYUARAT PANITIA

SURAT PANGGILAN MESYUARAT 1¶  2¶  3¶  4¶

MINIT MESYUARAT   2¶    4¶ / 2013

MINIT MESYUARAT   2¶  3¶  4¶ / 2014

MINIT MESYUARAT KURIKULUM 1¶  / 2013400 - 13/11
PENGURUSAN KEWANGAN PANITIA

LAPORAN PERBELANJAAN 2013,

PERANCANGAN PERBELANJAAN 2013 DAN

LAPORAN PERBELANJAAN SETIAP SUKU TAHUN (4 LAPORAN 1¶    3¶  4¶)

SENARAI PEMBELIAN ALATAN/BAHAN

ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN /ANGGARAN BELANJAWAN

SENARAI BAHAN BANTU BELAJAR /SUMBER DI BAWAH KAWALAN
700-1/1/11
PENGURUSAN AM KURIKULUM PANITIA

SURAT-SURAT UMUM DARIPADA KPM, JPM , PPD DAN SEKOLAH, 

MAKLUMAT DAN  DATA GURU-GURU MATA PELAJARAN,

CARTA ORGANISASI DAN

PEMBAHAGIAN TUGAS GURU-GURU

DATA & JADUAL WAKTU GURU

JADUAL CERAPAN/PENYELIAAN PRESTASI IKUT KELAS

 

700-1/2 /11
SUKATAN MATA PELAJARAN

SUKATAN PELAJARAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN MENGIKUT TINGKATAN700-1/3/11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MENGIKUT TINGKATAN

SENARAI BUKU TEKS & RUJUKAN
FAIL 700-1/4/11
ANALISA PRESTASI PEPERIKSAAN

ANALISIS

POST MORTEM

TINDAKAN SUSULAN
FAIL 700-1/5/11
PEKELILING MATA PELAJARAN

SURAT-SURAT PEKELILING BERKAITAN MATA PELAJARAN

 


FAIL 700-1/6/11
KO AKADEMIK PANITIA

SURAT-SURAT DAN

DOKUMEN BERKAITAN AKTIVITI KO AKADEMIK PANITIA

 


FAIL 700-1/7/11
JSU DAN SOALAN UJIAN/PEPERIKSAAN

JSU

SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN

SOALAN PEPERIKSAAN AWAM

 

Sumber  rujukan